Back to Top

Философия на учителя

Ученикът безспорно е в центъра на образователната система. По неговия път към знания, умения, опознаване на света и усъвършенстване, той трябва да бъде напътстван, мотивиран и поощряван от учителя. Учителят от своя страна е творец, който има индивидуален подход към всеки ученик. Той трябва да бъде свободен от натиск – аднминистративен и обществен, за да може пълноценно да помага и дава криле на поверените му деца в техния важен път – към знанието.

Повече за мен

Последни публикации

Ученици от 8.б клас от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ участваха във викторина на английски език

„Celebrations and Traditions Around the World” (Празници и традиции по света) беше темата на викторината. Под ръководството на учителя по английски език – г-жа Таня Лагадинова осмокласниците

Повече Ученици от 8.б клас от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ участваха във викторина на английски език

Борис Коцаков от 8б клас е класиран за участие в полуфиния кръг на Международната олимпиада Хипо

На 17 март трима ученици Муса Въкльов, Божидар Костов и Борис Коцаков от 8 клас в СУ „Братя Каназиреви“ взеха участие в международната олимпиада на английски език „Hippo“ с координатор г-ж

Повече Борис Коцаков от 8б клас е класиран за участие в полуфиния кръг на Международната олимпиада Хипо

Ученици взеха участие в националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

За поредна година в СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви се проведе Националното състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. На общинския кръг се явиха 18 ученици...

Повече Ученици взеха участие в националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

Проект в E-Twinning 2021-2022

Проектът се реализира изцяло в онлайн среда с ученици от 8б клас и техния класен ръководител ...

Повече Проект в E-Twinning 2021-2022

A report on Brookdale Park

You work for the local town council. The head of the community affairs committee wants you to visit the town’s main ...

Повече A report on Brookdale Park